Kostprijs van de witloofteelt

Nicole Taragola

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  15 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De witloofteelt zit de laatste jaren in een stroomversnelling. De nieuwe teelttechnieken leiden tot schaalvergroting en een aantal landbouwers zien de witloofteelt als een mogelijkheid om hun inkomen te vergroten; Bovendien neemt de productiecapaciteit in de ons omringende landen toe. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de witloofprijzen soms onder sterke druk komen te staan en dat de rendabiliteit van de witloofteelt onvoldoende is. Omdat men in 1987 reeds verwachtte dat die tendens zich zou verderzetten, startte het LEI samen met de diensten van de rijkstuinbouwingenieur van de provincie Brabant met een enquête onder 35 witlooftelers, voornamelijk in het Brabantse. Onderhavige publicatie omvat o.a. een arbeidsanalyse, kostprijsberekening en rendabiliteitsanalyse van de witloofwortelteelt en forcerie volgens productiemethode (klassiek, witloofschuur, hydrocultuur) en analyseert o.a. de invloed van de witloofprijs op de rendabiliteit en de financiële leefbaarheid van de witloofbedrijven.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieBrussel
  UitgeverijMinisterie van Landbouw, Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.)
  VolumeL.E.I.-Publikaties nr. 542
  UitgaveStudies nr. 46
  Aantal pagina’s31
  PublicatiestatusGepubliceerd - jul.-1992

  Publicatie series

  NaamL.E.I.-Publicaties
  UitgeverijMinisterie van Landbouw, Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.)
  Nr.Studies nr. 46
  Volume542
  ISSN van geprinte versie0774-4072

  Dit citeren