Krijgen we de kring rond met biologische dierlijke mest? Resultaten van een bemestingsproef in prei: Deelrapport 2 van het ADLO-onderzoeksproject “Optimale aanwending van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas”

Annelies Beeckman, Lieven Delanote, Bert Reubens, Stefaan De Neve, Bart Vandecasteele, Koen Willekens

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportpeer review

  Uittreksel

  De biologische landbouw streeft naar het sluiten van kringlopen, ook op het vlak van bemesting. Mest geproduceerd op biologische bedrijven dient in regel teruggevoerd te worden naar biologische percelen. Optimaal gebruik van het bestaande aanbod biologische mest is een cruciale schakel in de evolutie naar een 100% biologische keten. De vraag stelt zich hoe groot en kwaliteitsvol dat aanbod is, en of een behandeling van de mest voorafgaand aan het gebruik de kwaliteit ervan kan verbeteren. Om die kwaliteit te beoordelen, werd binnen de bemestingsproef besproken in dit rapport voor verschillende varianten van kippenmest en geitenstalmest geëvalueerd of deze voldoen als basisbemesting bij biologische prei. Het betreft verse kippenmest, twee verschillende kippenmestcomposten, een mengsel van groencompost met kippenmest, een groencompost die gedurende enkele maanden in de scharrelruimte van kippen had gelegen als strooisellaag en een kippenmestkorrel. Geitenstalmest werd in verse vorm en in deels verteerde vorm (door omzetting) toegediend. Tenslotte werd ingezet op een alternatieve plantaardige bemestingsvorm die ‘maaimeststof’ wordt genoemd.
  Dit wetenschappelijk rapport is op aanvraag verkrijgbaar. Neem daarvoor contact op met Bert Reubens.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Aantal pagina’s25
  PublicatiestatusGepubliceerd - dec.-2012

  Dit citeren