Krijgen we de kring rond met biologische dierlijke mest? Resultaten van een bemestingsproef in prei: Deelrapport 2 van het ADLO-onderzoeksproject “Optimale aanwending van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas”

Annelies Beeckman, Lieven Delanote, Bert Reubens, Stefaan De Neve, Bart Vandecasteele, Koen Willekens

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportpeer review

    Zoekresultaten