Landbouw. Druk door nutriënten, biodiversiteit onder druk

Hilde Wustenberghs, Mieke Vandermersch, Ludwig Lauwers, Mieke Vervaet, Sonia Lenders, Jef Van Meensel, Maarten Hens, Stijn Overloop

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologiepeer review

1 Downloads (Pure)

Uittreksel

* De eco-efficiëntie van de landbouw neemt van jaar tot jaar toe.
* De nutriëntendruk vanuit de landbouw neemt verder af, maar de afstand tot de
milieudoelstellingen blijft groot. Dat wordt weerspiegeld in het grote aantal meetpunten waar de kwaliteitsnorm voor oppervlakte- en grondwater overschreden wordt.
* Het huidige mestbeleid speelt in op het aantal gehouden dieren en te weinig op de nutriëntenemissie zelf. Mede daardoor wordt het milieuprobleem onvoldoende
kosteneffectief aangepakt. Een systeem van verhandelbare emissierechten biedt in dat verband mogelijkheden, indien toegepast onder de juiste randvoorwaarden.
* Broedvogels en flora gebonden aan het agrarische gebied staan sterk onder druk.
* De natuurgerichte beheerovereenkomsten kennen een wisselend succes.
Overeenkomsten voor beheer van perceelranden en kleine landschapselementen zijn populair. Overeenkomsten gericht op behoud en herstel van kwetsbare soorten (weidevogelbescherming, botanisch beheer) zijn dat veel minder.
Oorspronkelijke taalNederlands
TitelMilieurapport Vlaanderen, MIRA-T 2005 : Thema's
EditorsMarleen Van Steertegem
Aantal pagina’s17
Plaats productieMechelen
UitgeverijVlaamse Milieumaatschappij
Publicatiedatumdec.-2005
Pagina's79-95
ISBN van geprinte versie90 209 6512 3
PublicatiestatusGepubliceerd - dec.-2005

Dit citeren