Landbouw kan bijdragen aan klimaatbestendig Vlaanderen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  57 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De klimaatverandering zorgt in onze contreien voor meer hittegolven, stormen, en ook droogte. Vlaanderen moet zich daarom aanpassen en volgens kersvers doctor Jeroen De Waegemaeker (ILVO/UAntwerpen) kan landbouwgrond daarbij een sleutelrol spelen. “Vaak wordt er vooral naar de natuur gekeken voor adaptatiemaatregelen, maar in het versnipperde Vlaanderen kunnen ook akkers en weiden mits een aangepast ontwerp stedelijke hitte-eilanden temperen en overstromingen bufferen” stelt De Waegemaeker, die wel pleit voor een debat over de vergoeding van landbouwers voor de door hen geleverde klimaatdiensten.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftVilt vzw
  PublicatiestatusGepubliceerd - 8-jan.-2018

  Trefwoorden

  • B410-bodembeheer
  • Vlaanderen
  • milieu
  • landbouwgebied
  • klimaatwijziging

  Dit citeren