Landbouw. Milieudruk vraagt om brede waaier maatregelen

Hilde Wustenberghs, Joost D'hooghe, Sonia Lenders, Dirk Van Gijseghem, Greet Ruysschaert, Jean Poesen, Yann Devos, Matthias Cougnon, Dirk Reheul, Leen Laenens, Stijn Overloop

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologie

  Uittreksel

  Ondanks de verbeterde eco-efficiëntie en de dalende milieudruk zijn de
  doelstellingen waterkwaliteit nog niet bereikt. Bijkomende inspanningen in
  mest- en bestrijdingsmiddelenbeleid zijn nodig.
  • De meeste energie in de landbouw gaat naar verwarming van serres in de
  glastuinbouw. Aardolie blijft de meest gebruikte energiedrager. Beleidsdoel
  tegen 2013 voor de glastuinbouw is dat 75 % van de energie uit aardgas of
  hernieuwbare energiebronnen komt. In 2005 bedroeg het aandeel aardgas
  30 %.
  • In 2005 gebruikte de landbouw ongeveer 3,2 miljoen kg actieve stof bestrijdingsmiddelen. De druk op het waterleven daalde met 43 % tussen 1990 en
  2005. De impact van insecticiden op waterleven is groot.
  • Bodemverlies door het rooien van gewassen is, naast watererosie, een
  ingrijpend bodemerosieproces. De massa bodem die door rooien wordt
  afgevoerd van akkers, overstijgt de massa bodem die door watererosie in
  waterlopen komt.
  • Co-existentie van transgene en niet-transgene maïs wordt lastig in
  Vlaanderen met zijn versnipperde perceelstructuur. Als isolatieperimeters
  meer dan 50mbreed zijn, wordt het moeilijk om niet-transgene maïs buiten
  de invloedssfeer van transgene maïs te houden in gebieden waar veel maïs
  groeit, waar het aandeel transgene maïs hoog is, waar transgene maïs op een
  groot aantal kleine percelen wordt verbouwd en waar transgene maïs willekeurig over het gebied voorkomt.
  TaalNederlands
  TitelMilieurapport Vlaanderen, MIRA-T 2007 : Focusrapport
  EditorsMarleen Van Steertegem
  Aantal pagina's27
  Plaats productieMechelen
  UitgeverijVlaamse Milieumaatschappij
  Datumdec-2007
  Pagina's66-92
  ISBN van elektronische versie978 90 209 76465
  StatusGepubliceerd - dec-2007

  Dit citeren