Landbouw uitgelicht: Een nieuw hulpmiddel voor ruimtelijke planning

Eva Kerselaers, Elke Rogge

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  3 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Door de oprukkende verstedelijking en veranderende verwachtingen ten aanzien van het platteland lonken steeds meer actoren naar de schaarse open ruimte in Vlaanderen. Een zeer concreet gevolg is dat landbouwgrond meer en meer gebruikt wordt voor andere activiteiten, zoals industrie, wonen, tuinen, natuur, bos of recreatie. In het artikel van Barbara Tempels en Ann Pisman eerder in dit nummer werd al ingegaan op de omvang en ruimtelijke impact van deze trend. De strijd om de open ruimte in Vlaanderen creëert ook een spanningsveld in planningsprocessen: er is heel wat ontevredenheid en frustratie bij de betrokken actoren, zoals planners, landbouwers of natuurorganisaties. De uiteenlopende planningsprocessen op het platteland verlopen dan vaak ook moeizaam. Dit artikel beschrijft het onderzoek naar een instrument dat ontwikkeld werd om rurale planningsprocessen te ondersteunen. Meer specifiek gaat het om een instrument dat toelaat om prioriteiten te stellen in het behoud van landbouwgrond. In het kader van dit onderzoek werd ook de perceptie van betrokkenen over wat net de knelpunten zijn in rurale planningsprocessen in Vlaanderen onderzocht.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftRuimte & Maatschappij
  Volume5
  Exemplaarnummer1
  Pagina's (van-tot)59-83
  Aantal pagina’s25
  ISSN2032-8427
  PublicatiestatusGepubliceerd - sep-2013

  Dit citeren