Landbouwparken, een 'meer met meer' verhaal voor stad en open ruimte?

Elke Vanempten, Maarten Crivits, Frank Nevens, Elke Rogge

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper

  96 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Open ruimte in onze verstedelijkte omgeving staat dankzij klimaatverhalen en betonstopafkondigingen hoger op de agenda. Maar ondanks deze verhalen boert de open ruimte nog steeds achteruit. Deze bijdrage verkent het concept 'stedelijke landbouwparken' als een mogelijke stap om met de maatschappelijke, landbouwkundige en ruimtelijke uitdagingen van landbouwgebieden in en
  om onze steden om te kunnen gaan. Het concept is in veel Europese regio’s de sleutel gebleken om voedselproducenten en stadsbewoners/consumenten met elkaar in dialoog te brengen. Het resultaat is soms verbluffend. Het biedt landbouwers perspectief om (via stadsnabije productie en distributie) een nieuw én duurzaam verdienmodel uit te bouwen. De stads- en dorpsbewoner krijgt kwaliteit terug. Naast kwaliteit op het bord resulteert de samenwerking ook in toegevoegde kwaliteit (groen, recreatieve toegang, …) op landbouwgronden nabij woongebieden. Het concept ondersteunt de dialoog en inspireert tot actie. Een onderzoek van ILVO en UGent in opdracht van het Departement Omgeving verkende de mogelijkheden naar de toepasbaarheid van het concept in de Vlaamse context. Het besluit in PlanDag-termen: het concept van landbouwparken vergt mee-koppelen tussen domeinen en thema's, heeft de potentie om via kleinschalige transformaties grote maatschappelijke transities mee te kunnen doorvertalen, kan ‘harde’ en ‘zachte’ sectoren effectief gaan laten samenwerken, waarbij ten midden van alle stedelijke druk open ruimte open blijft, met een specifieke rol voor overheden.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Pagina's38-47
  Aantal pagina’s10
  PublicatiestatusGepubliceerd - mei-2019
  EvenementPlandag 2019 - Meer met meer - Turnhout, België
  Duur: 23-mei-201923-mei-2019

  Congres

  CongresPlandag 2019 - Meer met meer
  Land/RegioBelgië
  StadTurnhout
  Periode23/05/1923/05/19

  Trefwoorden

  • B410-landbouwhydrologie
  • open ruimte
  • plandag
  • verstedelijking

  Dit citeren