Landbouwstudiedag Agriflanders: Landbouw in de Vlaamse ruimte

Eva Kerselaers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  87 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Op 10 januari 2013 organiseerde het Beleidsdomein Landbouw & Visserij een studiedag op Agriflanders over “Landbouw in Vlaamse ruimte”. In één van de lezingen stelde Eva Kerselaers, onderzoekster bij het instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), de resultaten van haar doctoraat voor. Onderwerp van dit doctoraat zijn de planningsprocessen op het Vlaamse platteland en de ontwikkeling van een landbouwwaarderingsinstrument om deze processen te ondersteunen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftDe Landeigenaar in Vlaanderen
  Exemplaarnummer58
  Pagina's (van-tot)8-10
  Aantal pagina’s3
  PublicatiestatusGepubliceerd - jan.-2013

  Dit citeren