Le besoin en lysine digestible iléale standardisée des porcelets de 8 à 24 kg

Sam Millet, Marijke Aluwé, Eric Le Gall, Etienne Corrent, William Lambert, Joni De Sutter, Bart Ampe, Sam De Campeneere

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Le besoin en lysine digestible iléale standardisée des porcelets de 8 à 24 kg'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie