Learning through stakeholder involvement in the implementation of MOTIFS: an integrated assessment model for sustainable farming in Flanders

Karen De Mey, Karoline D'Haene, Fleur Marchand, Marijke Meul, Ludwig Lauwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Learning through stakeholder involvement in the implementation of MOTIFS: an integrated assessment model for sustainable farming in Flanders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Landbouw & Biologie