Legumac: encouraging organic farming in Macedonia

Alex De Vliegher, S. Kratovalieva, Ts. Mihovsky, M. Vlahova, Lucien Carlier

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftJournal of Mountain Agriculture on the Balkans
  Volume15
  Exemplaarnummer6
  Pagina's (van-tot)1444-1461
  Aantal pagina’s18
  ISSN1311-0489
  PublicatiestatusGepubliceerd - 31-dec.-2013

  Dit citeren