Leveraging plant physiological dynamics using physical reservoir computing

Olivier Pieters, Tom De Swaef, Michiel Stock, Francis wyffels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Zoekresultaten