Life cycle assessment of biological pig manure treatment versus direct land application - a trade-off story

Luis Corbala-Robles, W. N. D. Sastafiana, Veerle Van linden, Eveline I. P. Volcke, Thomas Schaubroeck

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Life cycle assessment of biological pig manure treatment versus direct land application - a trade-off story'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen

    Zaken en Economie