Limited association between disinfectant use and either antibiotic or disinfectant susceptibility of Escherichia coli in both poultry and pig husbandry

Helder Maertens, Koen De Reu, Evelyne Meyer, Els Van Coillie, J Dewulf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Zoekresultaten