Limited genetic diversity across pathogen populations responsible for the global emergence of boxwood blight identified using SSRs

N. LeBlanc, B. Gehesquiere, C. Salgado-Salazar, K. Heungens, J. A. Crouch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftPlant Pathology
Volume68
Exemplaarnummer5
Pagina's (van-tot)861-868
ISSN0032-0862
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - jun.-2019

Dit citeren