Local food strategies as a stepping-stone in global sustainability: applying Hajer’s sustainability perspectives to Ghent

Maarten Crivits, Charlotte Prové, Thomas Block, Joost Dessein, Vera Dua

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaperpeer review

    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Local food strategies as a stepping-stone in global sustainability: applying Hajer’s sustainability perspectives to Ghent'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen