Localizing urban food practices: the politics of scale

Charlotte Prové, Joost Dessein, Michaël De Krom

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstract

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Localizing urban food practices: the politics of scale'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen