Long-term effect of biochar on soil physical properties of agricultural soils with different textures

Martin Zanutel, Sarah Garré, Charles Bielders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresC3: Congres - Meeting abstractpeer review

Oorspronkelijke taalEngels
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 1-mrt.-2021

Dit citeren