Longitudinal screening of antibiotic residues, antibiotic resistance genes and zoonotic bacteria in soils fertilized with pig manure

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Zoekresultaten