Low melting point agarose beads as a standard method for plantlet regeneration from protoplasts within the Cichorium genus

Dieter Deryckere, Tom Eeckhaut, Johan Van Huylenbroeck, Erik Van Bockstaele

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Zoekresultaten