Low temperature and modified atmosphere: hurdles for antibiotic resistance transfer? Hurdles for Antibiotic Resistance Transfer?

Eva Van Meervenne, Els Van Coillie, Stephanie Van Weyenberg, Nico Boon, Lieve Herman, Frank Devlieghere

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Zoekresultaten