Maize stover as substrate for anaerobic digestion: collection efficiency, silage quality, and removal of P and C

Bart Vandecasteele, Alex De Vliegher, Chris Van Waes, Andy Peene, Jan Smis, Johan Van Waes

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Maize stover as substrate for anaerobic digestion: collection efficiency, silage quality, and removal of P and C'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie