Manifest voor een productief landschap

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  1 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het Vlaams landschap is een bijzonder lappendeken van stedelijke kernen en landelijke fragmenten. Open ruimten zijn daarin cruciaal, maar staan onder druk van de verdere globalisering van economie en landbouw, de toenemende verstedelijking en ruimteverkwisting door verkavelingen met lage dichtheid, voedselproductie met hogere eisen en schaalvergroting. De Vlaamse landschappen en open ruimte worden mee vormgegeven en beheerd door land- en tuinbouwers:zowat de helft van de Vlaamse bodem herbergt een of ander landbouwgerelateerd gebruik. Maar ook de druk op de landbouwruimte neemt toe, de regels verstrengen, de marges verkleinen, de bodem verarmt, en er is meer en meer behoefte aan dialoog met de stedeling, de consument, de plattelandsbewoner en
  de andere sectoren. Innovatief en creatief blijven nadenken over concepten die de primaire landbouwproductie inbedden in de bredere maatschappij is daarom noodzakelijk.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftRuimte
  Volume41
  Pagina's (van-tot)72-75
  Aantal pagina’s4
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2019

  Trefwoorden

  • B410-bodembeheer
  • manifest
  • productief
  • landschap
  • pilootprojecten

  Dit citeren