Mapping interfaces, exploring the possiblities and power of visualization

Valerie Dewaelheyns, Frederik Lerouge, Isabelle Putseys, Elke Vanempten

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologie

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Mapping interfaces, exploring the possiblities and power of visualization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen