Measurement of sap flow dynamics through the tomato peduncle using a non-invasive sensor based on the heat field deformation method

Jochen Hanssens, Tom De Swaef, Nadezhda Nadezhdina, Kathy Steppe

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportP1: Proceedings in ISIpeer review

    149 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Measurement of sap flow dynamics through the tomato peduncle using a non-invasive sensor based on the heat field deformation method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie