Meerwaarde creëren in de biologische landbouw door duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee: Eindrapport project LEGCOMBIO (2017-2020)

Jolien Bracke, Bert Reubens, Frank Tuyttens, Elske De Haas, Paul Pardon, Laura Van Vooren, Victoria Nelissen, Thijs Decroos, Dimitri Van Grembergen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportpeer review

74 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het onderzoeksproject “Meerwaarde creëren in de biologische landbouw door duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee” wordt onderzocht hoe de efficiëntie en duurzaamheid van de productie kan gemaximaliseerd worden door het doordacht combineren van een meerjarige, plantaardige teelt in de uitloop van (biologisch gehouden) pluimvee. De resultaten van drie jaar onderzoek binnen dit project zijn neergeschreven in drie deelrapporten.
De deskstudie is het eerste deel van een driedelig projectrapport. Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie worden de diverse deelaspecten (plantaardige productie van voedsel, hout en/of biomassa en dierlijke productiecomponent van eieren of vlees, bodem en omgeving, regelgeving, economische haalbaarheid, …) geëvalueerd van dergelijke gemengde teeltsystemen. Naast kennis uit literatuur worden ook praktijkervaringen gerapporteerd, gebaseerd op contactmomenten tussen verschillende producenten, onderzoekers en adviseurs in de loop van het project. Praktijkgetuigenissen zijn doorheen de deskstudie ingevoegd in afzonderlijke tekstboxen bij de paragrafen waarop ze van toepassing zijn.
In een tweede deel worden de resultaten omschreven van een lange termijn experimentele studie naar het bevorderen van het uitloopgebruik door leghennen. Hierbij is gekeken naar de invloed van de weersomstandigheden, opfokmethode en type aanplant in de uitloop op het uitloopgebruik van de kippen. Ook is gemeten of het individueel uitloopgebruik gecorreleerd is aan het welzijn van het dier, en is de impact van de kippen op bodemcondities en de productiviteit van twee types plantaardige teelt onderzocht. Dit experiment vond plaats op ILVO en werd reeds voorafgaand aan LEGCOMBIO opgestart (tijdens het doctoraatsonderzoek van Lisanne Stadig) en wordt op langere termijn verder opgevolgd.
In een derde deel is het systeem geëvalueerd onder praktijkomstandigheden bij een omgekeerde vertreksituatie: hier werden vleeskippen in een bestaande aanplant van kleinfruit (kiwibes) opgekweekt, op het bedrijf O’Bio. We evalueerden invloed van de omgeving en factoren zoals stalpositie en afstand tot water op het uitloopgebruik, onkruiddruk, gewasschade en bodemcondities.
Oorspronkelijke taalNederlands
Aantal pagina’s126
PublicatiestatusGepubliceerd - okt.-2020

Publicatie series

NaamILVO MEDEDELING 266
ISSN van elektronische versie1784-3197

Trefwoorden

  • B401-pluimveeteelt
  • B410-bodembeheer
  • B390-tuinbouw
  • B390-plantenteelt

Dit citeren