Meerwaarde producentenorganisatie zit niet in melkprijs

Jo Bijttebier, Lies Debruyne, Nicole Taragola

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

18 Downloads (Pure)

Uittreksel

Producentenorganisaties van melkveehouders kunnen zich laten erkennen door de overheid om van een
uitzondering op de mededingingswetgeving te genieten. Aan landbouwonderzoeksinstituut ILVO vroegen we
wat de voordelen zijn van een PO, zowel voor melkveehouders als voor afnemers. Er zijn reeds voorbeelden van
geslaagde onderhandelingen tussen PO's en afnemers. PO Dairycam onderhandelde een hogere
opzegvergoeding voor de producenten die afgestoten werden door Friesland-Campina. PO Beste Melk ging in
dialoog met Danone over contracten die de melkprijs minder volatiel maken. Onderhandelen over de melkprijs
zelf, dat laten afnemers de PO niet toe.
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftVilt vzw
Aantal pagina’s3
PublicatiestatusGepubliceerd - 24-jul.-2017

Trefwoorden

  • B420-voeding
  • producentenorganisatie
  • melkprijs
  • voordelen

Dit citeren