Meetjesland en Leie & Schelde. Samen sterker?

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  81 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Waar staat Meetjeland en Leie&Schelde als plattelandsregio? Wat zijn troeven waar de regio zou moeten op inzetten? Worden er knelpunten ervaren? Hoe wordt de streekontwikkeling institutioneel georganiseerd? Verloopt de samenwerking vlot? In welke richting willen we de streek verder ontwikkelen als plattelandsregio?
  De mensen van de LEADER- werking in Meetjeland, Leie&Schelde worden op dagelijkse basis met deze vragen geconfronteerd. Om op een wetenschappelijk gebaseerde manier een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van hun regio, vroegen ze aan de eenheid Landbouw en Maatschappij van het ILVO om een analyse van de streekwerking in Meetjeland en Leie&Schelde te maken. Daarnaast werd ook input gevraagd om de krijtlijnen voor een toekomstvisie voor de streek uit te tekenen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Aantal pagina’s32
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2012

  Dit citeren