Mengteelten van veldbonen en graan als alternatieve eiwitbron voor bio-leghennen: Inkuilen reduceert sterk de anti-nutritionele factoren

Karolien Langendries, Luk Sobry, Eva Wambacq, Joos Latré, Marta Lourenço Ribeiro Alves

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

    Filter
    Afgerond

    Zoekresultaten