Mengteelten van veldbonen vormen een regionaal alternatief voor sojaschroot in bio-leghennenvoeder

Karolien Langendries, Marta Lourenço Ribeiro Alves, Luk Sobry, Eva Wambacq, Joos Latré

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

Zoekresultaten