Mestverwerkingsplicht: een sociale bijsturing?

Bart Van der Straeten, Jeroen Buysse, Stephan Nolte, Ludwig Lauwers, Guido Van Huylenbroeck, Ine Kempen, Dakerlia Claeys, Fleur Marchand

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

46 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het mestbeleid in Vlaanderen kent een bewogen ontwikkelings- en verbeterproces. Sinds de intro-ductie van het mestdecreet in 1991 zijn er verschillende aanpassingen en bijsturingen nodig gebleken waaronder de verplichte mestverwerking. In deze publicatie wordt nagegaan welk effect de verwerkingsplicht heeft op de totale kostenstructuur van de sector. Welke betrokkenen hebben baat bij de invoering en welke stakeholders zien hun lasten stijgen? Hierbij komen zowel de landbouwsector, de transporteurs als de verwerkingssector aan bod. Er wordt ook beschreven welke kosten en opbrengsten er verschuiven tussen de individuele bedrijven, welk type bedrijven wint en of de initiële doelstellingen van het beleid daadwerkelijk behaald werden.
TaalNederlands
UitgeverijInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
Aantal pagina's40
StatusGepubliceerd - dec-2009

Publicatie series

NaamILVO - Mededeling
UitgeverijILVO
Nr.Mededeling 67
ISSN van elektronische versie1784-3197

Dit citeren