Metropolitan Landscapes. Onbekend, onbemind? Het potentieel van open ruimte in Brussel en de Rand.

Julie Mabilde, Elke Vanempten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Uittreksel

  In Brussel en omgeving verandert de open ruimte voortdurend. Ze hoeft die veranderingen echter niet passief te ondergaan, want open ruimte bezit heel wat capaciteiten om een
  actieve, sturende en structurerende rol op te nemen in de kwaliteitsvolle ontwikkeling van de verstedelijkte ruimte. Toch blijft die potentie vandaag vaak nog onderbenut.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftRuimte
  Volume8
  Exemplaarnummer29
  Pagina's (van-tot)42-45
  Aantal pagina’s4
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2016

  Dit citeren