Microbial community analysis in soil (rhizosphere) and the marine (plastisphere) environment in function of plant health and biofilm formation

  Onderzoeksoutput: ScriptieDoctoraatsscriptie - Doctoraatsscriptiepeer review

  Oorspronkelijke taalEngels
  KwalificatieDoctorandus in de Wetenschap
  Begeleiders/adviseurs
  • Maes, Martine, Begeleider
  • Devriese, Lisa, Begeleider
  • Dawyndt, Peter, Begeleider, Externe Persoon
  PublicatiestatusGepubliceerd - 23-mei-2017

  Dit citeren