Microplastic contamination in brown shrimp (Crangon crangon, Linnaeus 1758) from coastal waters of the Southern North Sea and Channel area

Lisa Devriese, Myra D. van der Meulen, Thomas Maes, Karen Bekaert, Ika Paul-Pont, Laura Frère, Johan Robbens, Dick A. Vethaak

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Zoekresultaten