Milieuprestaties van de stikstofbemestingsnormen opgelegd door de Europese nitraatrichtlijn

Karoline D'Haene, Joost Salomez, Stefaan De Neve, Jeroen De Waele, Georges Hofman

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapportpeer review

  79 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Een beperking op stikstofbemesting is nodig om de norm van de Europese Nitraatrichtlijn te halen. De relatie tussen de hoeveelheid bemesting en de nitraatverliezen naar het grond- en oppervlaktewater hangen echter af van de mate van bemesting, het type gewas, het tijdstip van de oogst en of er al dan niet een nagewas wordt ingezaaid. Via zogenoemde stikstoftrappenproeven konden we het effect van verschillende hoeveelheden werkzame stikstof op gewas¬opbrengst nagaan en potentiële stikstofverliezen evalueren, om uiteindelijk de effectiviteit van de huidige werkzame stikstofbemestings¬normen te beoordelen en suggesties te doen voor verdere verfijning.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelBodem, Nutriënten en Compost: Onderzoek voor een Duurzame Landbouw
  Aantal pagina’s10
  UitgeverijInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
  Publicatiedatum2014
  Pagina's224-233
  ISBN van geprinte versieISSN 1784-3197
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2014
  EvenementBodem, Nutriënten en Compost: Onderzoek voor een Duurzame Landbouw – CriNglooP Collectief - Melle, Melle, België
  Duur: 9-okt.-20149-okt.-2014
  http://www.ilvo.vlaanderen.be/NL/Agenda/articleType/ArticleView/articleId/1629/Bodem-nutrienten-en-compost-onderzoek-voor-een-duurzame-landbouw#.VFHtGqMVGUk

  Dit citeren