Milieuverkenning 2018: Achtergronddocument Oplossingsrichtingen voor het voedingssysteem

Jonas Van Lancker, Marianne Hubeau, Fleur Marchand

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

71 Downloads (Pure)

Uittreksel

Dit rapport inventariseert mogelijke oplossingen die kunnen bijdragen tot een duurzamer voedingssysteem in Vlaanderen, evalueert het milieupotentieel van deze oplossingen, en analyseert de barrières, hefbomen en de acties die verschillende actoren kunnen ondernemen om de oplossingen in de praktijk te brengen.

Dit rapport verschijnt in de reeks MIRA Ondersteunend Onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Deze reeks bevat resultaten van onderzoek gericht op de wetenschappelijke onderbouwing van het Milieurapport Vlaanderen. Dit rapport is ook beschikbaar via www.milieurapport.be.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijVlaamse Milieumaatschappij - Milieurapportering (MIRA)
Aantal pagina’s152
ISBN van elektronische versie9789491385711
PublicatiestatusGepubliceerd - sep.-2018

Trefwoorden

  • B410-landbouwhydrologie
  • Milieurapport Vlaanderen
  • wetenschappelijke onderbouwing

Dit citeren