Modellen met slechts twee predictor variabelen kunnen zaadopbrengst accuraat voorspellen in diploïde en tetraploïde rode klaver

Tim Vleugels, Bob Ceuppens, Gerda Cnops, Peter Lootens, Frederik van Parijs, Guy Smagghe, Isabel Roldán-Ruiz

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    74 Downloads (Pure)
    Filter
    Afgerond

    Zoekresultaten