Modelling the effect of elevated testicular temperature of Holstein Friesian bulls in a moderate climate on rejection rates of ejaculates in semen processing.

Adrie CJ Frijters, Mohammad Bozlur Rahman, JWJ Schouten-Noordman, Leen Vandaele, Ann Van Soom

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftAbstract van een congres in een tijdschriftpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Modelling the effect of elevated testicular temperature of Holstein Friesian bulls in a moderate climate on rejection rates of ejaculates in semen processing.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Medicijnen en Levenswetenschappen