Modelling the energetic performance of a pig stable

Willem Faes, Jarissa Maselyne, Michel De Paepe, Steven Lecompte

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

Zoekresultaten