Molecular identification of the dominant microbiota and their spoilage potential of Crangon crangon and Raja sp.

Vertaalde titel van de bijdrage: Moleculaire identificatie van de dominante microbiota en hun bederfpotentieel van Crangon crangon en Raja sp.

    Onderzoeksoutput: ScriptieDoctoraatsscriptie - Doctoraatsscriptiepeer review

    157 Downloads (Pure)
    Filter
    Afgerond

    Zoekresultaten