Monitoring and evaluation of spatially managed areas in the real world: lessons learnt from the MESMA case studies

Jan Vanaverbeke, Kristian Hostens, Lene Buhl-Mortensen, Sandy Kerr

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresC3: Congres - Meeting abstractpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Monitoring and evaluation of spatially managed areas in the real world: lessons learnt from the MESMA case studies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen