Monitoring click beetles and wireworms (Coleoptera: Elateridae) in agricultural fields in Flanders, Belgium, in preparation of a decision support system

Lirette Taning, Johan Witters, Nick Berkvens, Jochem Bonte, Rutten, Temmerman, Vervisch, Vanhaeren, Van ceulebroeck, De win, Hans Casteels

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresC3: Congres - Meeting abstract

    Oorspronkelijke taalEngels
    PublicatiestatusGepubliceerd - 23-mei-2017

    Dit citeren