Monitoring of behavior, sex hormones and boar taint compounds during the vaccination program for immunocastration in three sire lines

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Oorspronkelijke taalNederlands
  Artikel nummer124
  TijdschriftResearch in Veterinary Science
  Exemplaarnummer124
  Pagina's (van-tot)293
  Aantal pagina’s302
  ISSN0034-5288
  PublicatiestatusGepubliceerd - 10-apr-2019

  Dit citeren