Monitoring the effects of offshore windmill parks on the epifauna and demersal fish fauna of soft-bottom sediments: baseline monitoring

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologie

    225 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Monitoring the effects of offshore windmill parks on the epifauna and demersal fish fauna of soft-bottom sediments: baseline monitoring'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen