Monitoring van worminfecties op een (bio-)leghennenbedrijf kan veel leed en geld besparen!

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

Uittreksel

Worminfecties in de (bio-)leghennensector werden vroeger vaak systematisch behandeld met het diergeneesmiddel flubendazole. In het recent afgelopen CCBT-project Prebebioleg was het doel van partners ILVO en Bioforum (bio-) pluimveehouders handvaten aan te reiken om het gebruik ervan te reduceren zonder verlies aan technische prestaties en dierenwelzijn. Er werd heel wat literatuur en praktijkinfo verzameld rond preventieve en alternatieve strategieën en verschillende 'standard operating procedures (SOP's)' werden opgesteld en uitgetest op praktijkbedrijven. Deze SOP's rond monitoring en diagnostiek, preventie van insleep en verspreiding, en behandelingsstrategieën werden zeer toegankelijk opgesteld en verschaffen de (bio-) pluimveehouders meer info rond wormbestrijding. Uit het project kon men besluiten dat intensieve monitoring, in combinatie met preventieve en/of alternatieve maatregelen, kan bijdragen tot een reductie van het flubendazolegebruik en de ernst van de worminfecties.
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftBIOpraktijk
Aantal pagina’s4
PublicatiestatusGepubliceerd - 16-mei-2022

Dit citeren