Monochamus species from different continents can be effectively detected with the same trapping protocol

Celia K. Boone, Jon Sweeney, Peter Silk, Cory Hughes, Reginald P. Webster, Fred Stephen, Lorraine Maclauchlan, Barbara Bentz, Alain Drumont, Boguang Zhao, Nick Berkvens, Hans Casteels

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftJournal of Pest Science
  Pagina's (van-tot)01-09
  Aantal pagina’s9
  ISSN1612-4758
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - feb.-2018

  Dit citeren