Morphological and molecular characterization of Moroccan cereal cyst nematode populations (Heterodera spp.).

Fouad Mokrini, Lieven Waeyenberge, Nicole Viaene, Maurice Moens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstract

Filter
Afgerond

Zoekresultaten