Morphological, morphometrical and molecular study of Pratylenchus coffeae and P. loosi (Nematoda: Pratylenchidae).

Ebrahim Pourjam, Maurice Moens, Lieven Waeyenberge, Etienne Geraert

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstract

  TaalEngels
  TitelAbstracts of the 51st International symposium on Crop Protection, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, Universiteit Gent, België
  Datum1999
  StatusGepubliceerd - 1999

  Dit citeren