Mortality and blood loss by blue swimmer crabs (Portunus pelagicus) after simulated capture and discarding from gillnets

Sebastian S. Uhlmann, Matt K. Broadhurst, Brian D. Paterson, David G. Mayer, Paul Butcher, Craig P. Brand

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Mortality and blood loss by blue swimmer crabs (Portunus pelagicus) after simulated capture and discarding from gillnets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Aarde en milieuwetenschappen